Xã hội

Nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

PV 14/12/2023 13:39

Trong 2 ngày 14-15/12, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn về quản lý và vận hành Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

nguoicaotuoitaphuan1-1-.jpg
Các đại biểu được cung cấp nhiều kiến thức về cách quản lý, vận hành câu lạc bộ sau khi thành lập

121 cán bộ Hội Người cao tuổi cấp huyện, một số xã và Ban Chủ nhiệm 17 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau mới thành lập từ đầu năm đến nay theo đề án của tỉnh được lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn cách thức quản lý, vận hành câu lạc bộ sau khi thành lập. Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành và quản lý câu lạc bộ. Tập huấn bổ sung các kiến thức, kỹ năng mới dựa trên nhu cầu của địa phương. Nâng cao năng lực cho Hội Người cao tuổi các cấp trong việc quản lý, hỗ trợ các câu lạc bộ và thúc đẩy việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ tại địa phương...

Theo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, trong năm 2023, toàn tỉnh thành lập được 26 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số lên 124 câu lạc bộ với 1.752 thành viên tham gia. Trong đó có 32 câu lạc bộ do các tổ chức quốc tế tài trợ thành lập, còn lại là các câu lạc bộ được thành lập theo Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã được UBND tỉnh phê duyệt.

PV
(0) Bình luận
Nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau