Tin tức

Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PV 20/11/2023 17:33

Ngày 20/11, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng nòng cốt.

tp-huan-1.jpg
4 đơn vị nòng cốt thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Dự hội nghị có các thành viên ban Chỉ đạo 35 tỉnh; thành viên nhóm chuyên gia, báo cáo viên cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện.

4 cơ quan nòng cốt thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 tỉnhgồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp.

Các đơn vị sẽ tập trung trao đổi thông tin để nắm chắc tình hình, nội dung, mức độ của các thông tin xấu độc liên quan đến tỉnh, ngành, lĩnh vực phụ trách. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ, dữ liệu để phân tích đánh giá các đối tượng chống phá, các điểm nóng về chính trị xã hội trên địa bàn. Phối hợp thực hiện công tác dự báo tình hình, xây dựng phương án ứng phó và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh liên quan đến tỉnh, ngành, lĩnh vực của các cơ quan phối hợp.

Căn cứ từng sự việc cụ thể, tích chất, mức độ của từng loại thông tin xấu độc, các bên trao đổi, thống nhất nhận định và đánh giá tình hình. Tổ chức đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

tap-huan.jpg
Đại diện Công an tỉnh trình bày chuyên đề về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng

Các đại biểu cũng đã được tập huấn 3 chuyên đề về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kinh nghiệm xử lý sự cố truyền thông và xây dựng kênh truyền thông trên mạng xã hội.

PV
(0) Bình luận
Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch