Góc nhìn

Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ hoạt động của tà đạo

NGUYỄN THANH 23/09/2023 06:20

Chủ trương kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức Hội thánh của Đức Chúa trời là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta.

Ngày 15/9, Bộ Nội vụ có Công văn số 5254/BNV-TGCP đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ tại Việt Nam.

Lợi dụng vấn đề này, trên các trang mạng xã hội, một số tổ chức xã hội dân sự, các thế lực thù địch, phản động ra sức cổ súy, tiếp tay cho tà đạo này tiếp tục hoạt động nhằm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo lôi kéo người dân tham gia những hoạt động trái pháp luật, gây rối hòng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.

Theo thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ (tên gọi quốc tế và đầy đủ là Hội thánh của Đức Chúa trời Hiệp hội truyền giáo Tin lành thế giới) đã phục hồi trở lại, mang danh tôn giáo. Thời gian qua tà đạo này đã và đang tiếp tục gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến đời sống xã hội. Đó là tuyên truyền mê tín dị đoan như uống “nước thánh” là mọi bệnh sẽ tiêu trừ, hủy hoại cơ thể để được siêu thoát, quan hệ tình dục tập thể với giáo chủ để nhanh đắc đạo… Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của một số người dân để trục lợi, gây mất an ninh trật tự như tụ tập đông người để truyền đạo bất hợp pháp, kêu gọi người dân bỏ gia đình, người thân để đi theo tà đạo, vận động người dân “càng đưa nhiều tiền và đọc kinh sám hối nhiều thì sẽ sớm được xóa tội, hưởng sung sướng”... Lợi dụng hoạt động tôn giáo để lôi kéo người dân vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá chính quyền như tổ chức đám cưới không đăng ký kết hôn, không chấp hành lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lợi dụng các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận để kêu gọi người dân biểu tình…

Chính từ những biểu hiện thiếu lành mạnh, gây nguy hại, bất ổn cho xã hội nên tà đạo này không được Nhà nước Việt Nam công nhận và cấp phép hoạt động. Song bằng nhiều con đường, thủ đoạn khác nhau, tà đạo này vẫn hình thành mạng lưới chân rết, tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố, tiếp cận người dân để chiêu mộ tín đồ, tuyên truyền tín ngưỡng, thậm chí tổ chức những hoạt động mang màu sắc chính trị cực đoan, chống phá chính quyền.

Những hệ lụy mà tà đạo này gây ra là rất nguy hiểm. Vì vậy, chủ trương kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ của Bộ Nội vụ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, trong đó có đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

Để phòng ngừa các đối tượng tuyên truyền, cổ súy, lôi kéo tham gia hoạt động tà đạo, người dân cần nhận thức đúng bản chất phản khoa học, phản văn hóa, phản xã hội của các tà đạo; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng các tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan hoặc tiếp tay, cổ vũ, tuyên truyền các tà đạo. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Luật An ninh mạng, không truy cập các trang thông tin phản động.

NGUYỄN THANH
(0) Bình luận
Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ hoạt động của tà đạo