Nam Sách: Các Bí thư cấp ủy cơ sở đều trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4

22/02/2017 08:14

Tại huyện Nam Sách, 100% các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Trương ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Kết thúc đợt học tập các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), huyện Nam Sách có trên 98% số đảng viên tham gia học tập đã nộp bản thu hoạch viết tay. Số ít đảng viên còn lại chưa nộp bài thu hoạch thuộc 3 đảng bộ cấp xã đang được nhắc nhở, đôn đốc. Riêng các chi bộ, đảng bộ khối các cơ quan huyện có 100% số đảng viên nộp bài thu hoạch đạt yêu cầu.

* 85% số đảng viên ở Cẩm Giàng hoàn thành bài thu hoạch


 Trên 98% số đảng viên của Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (trừ số đảng viên được miễn, hoãn sinh hoạt) đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến ngày 20-2, có 85% trong tổng số đảng viên được học tập đã nộp bản thu hoạch viết tay về cấp ủy cơ sở. Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra, đánh giá chất lượng các bài thu hoạch và lưu hồ sơ đảng viên.

PV


(0) Bình luận
Nam Sách: Các Bí thư cấp ủy cơ sở đều trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4