Xã hội

Năm 2024, tăng tuổi hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

H.A (theo Vietnamnet) 19/02/2024 10:57

Năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng gia tăng quyền lợi của người thụ hưởng.

luong moi 2 386.jpeg
Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của cả lao động nam và nữ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo lộ trình

Tăng tuổi nghỉ hưu

Theo quy định tại bộ luật Lao động năm 2019, từ ngày 1/1/2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi, lao động nữ 56 tuổi và 4 tháng. Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2023, tuổi nghỉ hưu của nam là 60 tuổi 9 tháng và của nữ là 56 tuổi.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và đạt đến tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh.

Với lao động nữ nghỉ hưu năm 2024, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Với lao động nam nghỉ hưu năm 2024, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo Nghị quyết 104 được Quốc hội thông qua về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 1/7 tới, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm còn chờ văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cho hay, sẽ cố gắng tham mưu để mức lương hưu tăng tối thiểu đạt 15% so với mức lương của cán bộ công chức; đối với viên chức tăng 23,5%; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng hoặc 750.000 đồng/tháng.

Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu

Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng/tháng, vì thế, mức lương hưu thấp nhất cũng là mức tiền này. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2024, với việc bãi bỏ lương cơ sở sẽ thay đổi căn cứ xác định mức hưởng lương hưu.

Ngoài ra, với dự thảo luật BHXH sửa đổi dự kiến được thông qua năm 2024, sẽ có điều chỉnh các khoản trợ cấp BHXH như trợ cấp sinh con, dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm và trợ cấp tuất hàng tháng.

Thay đổi mức đóng BHYT

Hiện nay, mức đóng BHYT hộ gia đình như sau: Người đầu tiên trong hộ sẽ đóng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với học sinh, sinh viên, mức đóng BHYT hằng tháng là 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách hỗ trợ 30%.

Tuy nhiên, từ 1/7/2024, hệ thống tiền lương sẽ được cải cách, bỏ mức lương cơ sở hiện hành. Điều này có thể dẫn đến việc phải xem xét lại và đưa ra hướng dẫn mới về mức đóng và hưởng BHYT cho các đối tượng như hộ gia đình và học sinh, sinh viên, phản ánh sự linh hoạt và thích ứng của chính sách với thực tế kinh tế - xã hội.

H.A (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2024, tăng tuổi hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội