Mỗi xã, thị trấn ở Ninh Giang có một mô hình “Cánh đồng không rác thải”

15/03/2022 21:24

Đến nay, huyện Ninh Giang đã có 20 mô hình điểm "Cánh đồng không rác thải" ở 20 xã, thị trấn với tổng diện tích 252 ha.


Ra mắt mô hình ''Cánh đồng không rác thải'' ở thôn Đô Chàng, xã Hồng Dụ (Ninh Giang)

Mỗi cánh đồng được giao cho từ 1-2 Chi hội Nông dân quản lý. Chi hội thành lập tổ tự quản để tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, không xả rác ra cánh đồng; đảm nhiệm việc thu dọn các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, rác thải...

Hội Nông dân huyện hỗ trợ mỗi cánh đồng một bảng ghi tên mô hình và từ 4-5 chiếc thùng để người dân bỏ rác thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Sau TP Hải Dương, Ninh Giang là huyện thứ 2 có mô hình điểm "Cánh đồng không rác thải" ở các xã, thị trấn. 

PV

(0) Bình luận
Mỗi xã, thị trấn ở Ninh Giang có một mô hình “Cánh đồng không rác thải”