Tiếp tục thực hiện dự án xử lý chất thải làng nghề xã Hoàng Diệu

THỨ SÁU, 12/10/2018 10:42:22

Công ty Toàn Cầu vừa được UBND tỉnh đồng ý triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của Dự án xử lý chất thải rắn làng nghề sản xuất giày xã Hoàng Diệu.

UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển môi trường Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của Dự án xử lý chất thải rắn làng nghề sản xuất giày xã Hoàng Diệu (Gia Lộc).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại quy chế đấu giá và các cam kết, ràng buộc của UBND tỉnh với đơn vị trúng đấu giá tài sản của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định cụ thể về khoảng cách an toàn vệ sinh từ khu đất dự án đến khu dân cư gần nhất, đánh giá sự phù hợp của dự án với Quy hoạch xử lý chất thải rắn của tỉnh; thống nhất với Công ty Toàn Cầu về phạm vi, mục tiêu, quy mô xử lý rác khi dự án đi vào hoạt động. Công ty Toàn Cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Dự án "Xây dựng mô hình xử lý chất thải tại làng nghề sản xuất giày xã Hoàng Diệu" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, được vận hành thử nghiệm từ tháng 7.2011-12.2015 và bàn giao cho xã Hoàng Diệu sử dụng. Tuy nhiên, lò đốt rác của dự án bỏ không từ nhiều năm qua do nảy sinh nhiều vướng mắc.
NGỌC THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu