Mỗi công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả ít nhất 1 hoạt động chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân năm 2023

21/03/2023 09:49

Trong Tháng Công nhân năm 2023, Hải Dương phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả ít nhất 1 hoạt động chăm lo đoàn viên.

Con công nhân vượt khó học giỏi được tặng xe đạp (ảnh tư liệu)

Với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", trong tháng 5 - Tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương sẽ tập trung tổ chức các hoạt động gồm: "Đối thoại tháng 5”, diễn đàn "Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân", "Cảm ơn người lao động", tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, tổ chức chương trình "Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên".

Dự kiến cuối tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức Tuần lễ văn hoá, thể thao trong công nhân, lao động.

Mỗi công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 1 việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên. Khuyến khích công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động "Kết nối trái tim", tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, xây dựng hạnh phúc gia đình...

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả ít nhất 1 hoạt động chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân năm 2023
    ss