Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể

THỨ HAI, 14/09/2020 18:12:13

Khi doanh nghiệp giải thể thì người lao động được ưu tiên thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi có thỏa thuận trước đó.

Khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây: 

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật, các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

- Nợ thuế.

- Các khoản nợ khác.

Như vậy, khi doanh nghiệp giải thể thì người lao động được ưu tiên thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp, BHXH và các quyền lợi có thỏa thuận trước đó.

Còn trường hợp thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì tài sản của doanh nghiệp, HTX được phân chia theo thứ tự sau:

- Chi phí phá sản.

- Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

- Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX.

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Như vậy, khi doanh nghiệp phá sản thì người lao động được ưu tiên thanh toán thứ hai với các khoản lương, trợ cấp, BHXH có thỏa thuận trước đó.
Đối với trường hợp doanh nghiệp phá sản nhưng không đủ tiền trả lương và các quyền lợi cho người lao động, Luật Phá sản quy định nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản1 điều 54 thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Khoản 1, khoản 2 điều 48 Bộ luật Lao động quy định khi hợp đồng lao động chấm dứt đúng quy định thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương...

PV (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu