Công ty CP Thép Hòa Phát: Chăm lo lao động nữ

THỨ HAI, 08/01/2018 11:20:49

Công ty CP Thép Hòa Phát (Kinh Môn) hiện có 463 lao động nữ, chiếm 10% tổng số lao động trong doanh nghiệp.

Toàn bộ lao động nữ được bố trí công việc tại bộ phận văn phòng và những công việc nhẹ. Những lao động nữ có nhu cầu  được công ty bố trí nhà ở tập thể.

Công đoàn công ty duy trì việc tặng quà cho lao động nữ vào các ngày kỷ niệm như 8.3, 20.10; tặng quà con công nhân lao động vào ngày 1.6 hằng năm... Những nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm đều được công ty và công đoàn tặng quà, hỗ trợ kịp thời.
TN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu