Đóng cửa mỏ đất sét thuộc dự án đô thị Chí Linh

THỨ NĂM, 24/11/2022 13:29:42

Ngày 22.11, UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ đất sét phía tây - nam thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh tại phường Cộng Hòa (Chí Linh) với diện tích 21 ha.

Việc đóng cửa mỏ nhằm thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng, đóng cửa mỏ phần diện tích chưa khai thác để bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh. Quản lý đất đai, bàn giao 7.166 m2 đất nằm trong ranh giới giấy phép nhưng nằm ngoài ranh giới của dự án (công ty không được giao đất, không tiến hành khai thác, còn nguyên hiện trạng) cho UBND TP Chí Linh quản lý theo quy định.

Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí linh được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2005, điều chỉnh lần thứ 4 vào tháng 2.2022. Diện tích dự án hơn 166 ha. Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Trường Linh là chủ đầu tư thực hiện dự án. Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản trên được UBND tỉnh cấp cho công ty này ngày 7.11.2006 và gia hạn vào tháng 12.2008.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Trường Linh được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án vào tháng 3.2006. Trong quá trình triển khai các trình tự thủ tục, phát hiện có khoáng sản tại vị trí dự án, công ty đã lập hồ sơ, được tỉnh cấp giấy phép khai thác đất sét, cát, sỏi trước khi xây dựng. Diện tích khai thác 21 ha, trữ lượng 825.000 m3. Sau khi giấy phép hết hạn, công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011. Công ty đã hoàn thổ các khu vực đã khai thác khoáng sản theo quy định.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu