Kim Thành hỗ trợ thi công đường điện 220kV qua thôn Vũ Xá

THỨ SÁU, 02/12/2022 15:33:44

Sáng 2.12, huyện Kim Thành tổ chức lực lượng hỗ trợ thi công đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Vũ Xá (xã Thượng Vũ).


Kéo dây thi công đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Vũ Xá

Thời gian hỗ trợ thi công dự kiến đến hết ngày 22.12.

Đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Vũ Xá liên quan 13 hộ dân có diện tích đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện đã ký, nhận tiền hỗ trợ bồi thường cây cối, hoa màu, tài sản trên đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường, đến nay 8 trong tổng số 13 hộ không đồng ý cho nhà thầu triển khai thi công.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành, UBND xã Thượng Vũ đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng 8 hộ dân trên không hợp tác và tiếp tục đề nghị tăng mức hỗ trợ bồi thường ngoài chính sách của Nhà nước, gây khó khăn cho việc thi công.

Theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành, đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua 2 thôn Thượng Đỗ 1 và Vũ Xá liên quan 27 hộ dân (thôn Vũ Xá 13 hộ, thôn Thượng Đỗ 1 có 14 hộ). Đất của các hộ dân trên là đất chuyển đổi từ cấy lúa bấp bênh, hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm kết hợp nuôi thủy sản. Tại thời điểm kiểm đếm, chi trả hỗ trợ, bồi thường chưa được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trước đó, ngày 14.10 huyện Kim Thành đã tổ chức lực lượng hỗ trợ thi công tại thôn Thượng Đỗ 1 do một số hộ tại thôn này cũng không đồng ý cho đơn vị xây dựng triển khai thi công.

Dự án đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương-Trạm 500kV Phố Nối được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phê duyệt đầu tư tháng 11.2018. Dự án có 184 vị trí cột, chiều dài tuyến 53,83 km, trong đó vị trí cột 38 đi qua địa bàn xã Thượng Vũ (Kim Thành), phần hành lang đi qua 27 hộ dân ở 2 thôn Vũ Xá, Thượng Đỗ 1. Đến nay, toàn tuyến của dự án đã cơ bản hoàn thành, riêng vị trí cột đi qua thôn Vũ Xá còn gặp vướng mắc.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu