77 doanh nghiệp ở TP Hải Dương vi phạm về sử dụng đất

THỨ NĂM, 16/09/2021 14:36:37

Qua kiểm tra việc sử dụng đất của 200 doanh nghiệp ven quốc lộ 5 và trên địa bàn, TP Hải Dương xác định có 77 doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, không đúng mục đích, cho thuê lại đất.

Một số dự án không phù hợp quy hoạch của thành phố.

TP Hải Dương đề nghị tỉnh kiểm tra, xem xét việc tiếp tục giao đất khi hết thời hạn đối với 47 doanh nghiệp sử dụng đất không đúng dự án được duyệt; thu hồi đất của 30 doanh nghiệp không thực hiện dự án, dừng hoạt động, cho thuê lại. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu