Tiến tới xóa nhà ở thiếu kiên cố

THỨ SÁU, 08/06/2018 20:24:38

Chiều 8.6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng để nghe báo cáo về chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27 m2 sàn/người. Trong đó, tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 24 m2 sàn/người. Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà kiên cố, giảm thiểu nhà bán kiên cố, tiến tới xóa bỏ nhà thiếu kiên cố. Phát triển diện tích nhà ở xã hội, ký túc xá, nhà ở công nhân bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu của xã hội, phù hợp theo chiến lược nhà ở quốc gia.

Đến năm 2030, mục tiêu phấn đấu của tỉnh là đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân khoảng 35 m2 sàn/người; phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ưng nhu cầu xã hội. Việc phát triển nhà ở sẽ tuân thủ quy hoạch xây dựng, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát. Phát triển nhà ở bảo đảm đa dạng hóa các loại nhà ở để phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng; khuyến khích xây dựng nhà ở để cho thuê, nhà ở bán theo hình thức trả dần…

Đoàn giám sát yêu cầu Sở Xây dựng cập nhật số liệu về từng loại nhà ở sát với thực tế hiện nay. Sở Xây dựng cần bám sát vào các nội dung của Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 9.12.2011 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và các nội dung chung về chiến lược phát triển nhà ở quốc gia để đánh giá các tiêu chí đã đạt và chưa đạt. Từ đó cần đưa ra những dự báo cần thiết và các giải pháp phát triển nhà ở; đưa ra phương pháp thanh tra, kiểm tra giám sát phù hợp…
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu