Thu ngân sách 6 tháng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước

THỨ BA, 03/07/2018 12:23:31

Ngày 2.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính.

Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh
Nội dung buổi làm việc về thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, hoàn thuế, miễn giảm, quyết toán thuế; việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế và tình hình nợ đọng thuế đến hết tháng 5.2018.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nội địa đạt 6.090 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Hai khoản thu đã hoàn thành dự toán năm là thu tiền sử dụng đất và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 8 khoản thu đạt trên 50% và 4 khoản thu chưa đạt 50% dự toán năm 2018. Tổng nợ thuế đến hết tháng 5 là 877 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu 367 tỷ đồng, chiếm 44,4%. Cơ quan thuế đã công khai thông tin 170 doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành nộp tiền thuế với số tiền nợ 17,5 tỷ đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành 240 quyết định cưỡng chế nợ thuế đối với các đơn vị cố tình chây ỳ, dây dưa với tổng số tiền nợ thuế 80,5 tỷ đồng...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Cục Thuế tỉnh tích cực rà soát các nguồn thu, phân tích, đánh giá từng khoản thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực thu còn tiềm năng để có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, xử lý, huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách; đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai thuế và các khoản thu vào ngân sách đúng thời gian quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh khoán thuế trong tỉnh. Chống thất thu thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài; tiếp tục triển khai các đề án chống thất thu thuế theo kế hoạch. 

Đoàn giám sát yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách, quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả tự cân đối thu, chi ngân sách cho các cấp chính quyền. Về lâu dài, cần từng bước cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng an toàn, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; huy động, phân bổ và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo các ưu tiên chiến lược; phân cấp phù hợp giữa các cấp tỉnh, huyện, xã...
THÀNH LONG - VỊ THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu