Ngành điện sáp nhập 3 đơn vị trực thuộc

THỨ NĂM, 18/07/2019 11:18:21

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã sáp nhập Xí nghiệp Xây lắp điện lực Hải Dương, Trung tâm Thí nghiệm điện và Trung tâm Tư vấn thiết kế điện lực Hải Dương thành Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hải Dương.


    Nhân viên Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hải Dương thay thế máy biến áp tại xã An Sinh (Kinh Môn)
Đây là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty, có quy chế hoạt động, tổ chức, tài khoản, con dấu riêng. Xí nghiệp có chức năng, nhiệm vụ cung cấp các công việc, dịch vụ điện lực cho khách hàng trong và ngoài ngành. Kinh doanh các ngành nghề: sửa chữa, cải tạo công trình điện; xây lắp, sửa chữa các công trình điện có cấp điện áp đến 110 kV; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại...
THANH HÀ 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu