Công ty CP Tập đoàn TH đầu tư nhiều dự án ở Chí Linh

THỨ NĂM, 18/03/2021 10:18:42

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Tập đoàn TH trong quá trình triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành để xác định cụ thể nội dung, quy mô đầu tư phù hợp.

UBND tỉnh vừa đồng ý cho Công ty CP Tập đoàn TH đầu tư các dự án: khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu đô thị sinh thái, trung tâm bảo tồn di tích kết hợp du lịch văn hóa - tâm linh và dự án làm kinh tế dưới tán rừng trên địa bàn TP Chí Linh.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Tập đoàn TH trong quá trình triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành để xác định cụ thể nội dung, quy mô đầu tư phù hợp. UBND TP Chí Linh phối hợp với chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Chí Linh và quy hoạch phân khu các phường Hoàng Tiến, Bến Tắm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch điều chỉnh cần rà soát, cập nhật đồng bộ, tránh chồng lấn về ranh giới với các đồ án quy hoạch và dự án khác trong phạm vi nghiên cứu đang triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp TP Chí Linh xem xét đề nghị về tài trợ sản phẩm quy hoạch của Công ty CP Tập đoàn TH. Việc xem xét đề xuất tài trợ của nhà đầu tư trên cơ sở tự nguyện, không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào, không gây ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch...

LÃ VỌNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu