Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương: Gần 13.000 khách hàng mới

THỨ SÁU, 12/01/2018 17:00:07

Năm 2017, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã phát triển thêm gần 13.000 khách hàng mới, nâng tổng số lên 211.304 khách hàng.

 Tổng sản lượng nước thương phẩm đạt gần 41 triệu m3 (tăng hơn 14,6% so với năm 2016); doanh thu hơn 397 tỷ đồng (tăng gần 21,8%) và nộp ngân sách nhà nước gần 32,2 tỷ đồng (tăng gấp hơn 2 lần). Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân còn dưới 13%.

Năm qua, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả các hệ thống cấp nước sạch chuyển tiếp từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh, tập trung đầu tư cải tạo nguồn, mạng, sửa chữa lớn, nâng công suất một số nhà máy và năng lực vận hành. Công ty tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều đề tài, sáng kiến trong cải tạo, nâng công suất của các nhà máy; tiết kiệm chi phí đầu tư các công trình đầu nguồn; phân vùng tách mạng để chống thất thoát nước. Doanh nghiệp đã xây dựng giải pháp tổng thể “Tối ưu hóa quản lý, vận hành hệ thống cấp nước” nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ thất thoát nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn để phát triển và mở rộng dịch vụ cung cấp nước sạch.
THÀNH LONG

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu