Kiểm tra toàn diện bến bãi vật liệu xây dựng

26/12/2018 15:04

​Hiện nay, trong tỉnh còn nhiều bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động không phép.

Để nâng cao hiệu quả quản lý đê điều, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra toàn diện hoạt động bến bãi vật liệu xây dựng. Yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp phép và hoạt động theo giấy phép. Xử lý nghiêm các vi phạm bến bãi theo quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thuê đất và triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ bến bãi thực hiện các thủ tục cấp phép liên quan đến đê điều. Tham mưu biện pháp xử lý dứt điểm các bến bãi hoạt động không phép. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ để giải quyết vướng mắc trong việc phê duyệt dự án, thuê đất, cấp phép bến thủy nội địa.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm tra toàn diện bến bãi vật liệu xây dựng
    ss