Nông nghiệp - Nông thôn

Chuyển đổi 6,53 ha đất rừng để khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng

VN 15/12/2023 11:00

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Hang Hổ, phường Hoàng Tiến (Chí Linh).

chuyen-doi-muc-dich-rung1111.jpg
Diện tích chuyển đổi là rừng sản xuất, đã được đưa ra ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Ảnh minh họa)

Tổng diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 6,53 ha tại lô 1, 2, khoảnh 5, tiểu khu 12, phường Hoàng Tiến (Chí Linh). Đây là rừng sản xuất, đã được đưa ra ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

VN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển đổi 6,53 ha đất rừng để khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng