Không được chuyển đổi nhà đăng ký tên miền mới trong 60 ngày

09/12/2014 09:49

Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet có hiệu lực từ ngày 20-1-2015.

Theo đó, tên miền “.vn” không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới; trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng hoặc khi tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm, đang bị tạm ngừng hoặc đang có tranh chấp.

Thông tư cũng nhấn mạnh, việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm: Chủ thể đăng ký tên miền, nhà đăng ký đang quản lý tên miền và nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến. Trường hợp nhà đăng ký tên miền “.vn” không còn khả năng quản lý tên miền của mình, số tên miền đó sẽ được chuyển sang quản lý tại 1 nhà đăng ký tên miền “.vn” khác theo thỏa thuận giữa 2 nhà đăng ký sau khi được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chấp thuận bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của VNNIC.

Cũng theo thông tư này, 5 ngày sau thời hạn phải nộp phí duy trì tên miền “.vn” theo quy định, nếu chủ thể đăng ký tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì, tên miền sẽ bị tự động tạm ngừng hoạt động trên hệ thống. Để được tiếp tục sử dụng tên miền đã đăng ký, trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký phải nộp phí duy trì tên miền theo quy định.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định chi tiết điều kiện ký hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn”. Theo đó, doanh nghiệp phải có hạ tầng mạng lưới kỹ thuật, hệ thống máy chủ DNS kết nối với hạ tầng kỹ thuật của VNNIC theo yêu cầu; có cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý việc đăng ký, thu phí, khai báo tên miền “.vn”; phải có kinh nghiệm hoạt động từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin (đối với doanh nghiệp trong nước) hoặc đang là nhà đăng ký chính thức của ICANN (đối với doanh nghiệp nước ngoài)...


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không được chuyển đổi nhà đăng ký tên miền mới trong 60 ngày
    ss