[Infographics] Phân công nhiệm vụ mới cho ông Hoàng Trung Hải

08/02/2020 06:40

Ông Hoàng Trung Hải được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


Theo TTXVN

(0) Bình luận
[Infographics] Phân công nhiệm vụ mới cho ông Hoàng Trung Hải