[Infographics] Phân công nhiệm vụ mới cho ông Hoàng Trung Hải

Tin tức - Ngày đăng : 06:40, 08/02/2020

Ông Hoàng Trung Hải được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


Theo TTXVN