Việc tử tế

Huyện đoàn Gia Lộc đổi mũ bảo hiểm mới lấy mũ bảo hiểm cũ

PV 20/11/2023 17:30

Đây là năm đầu tiên Huyện đoàn Gia Lộc phối hợp tổ chức chương trình đổi mũ bảo hiểm mới lấy mũ bảo hiểm cũ.

mbh1.jpg
Đoàn xã Toàn Thắng (Gia Lộc) thực hiện đổi mũ bảo hiểm mới lấy mũ bảo hiểm cũ cho người dân (ảnh cơ sở cung cấp)

Sau 3 ngày (17-19/11) thực hiện Chương trình "Đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn vì sự an toàn và sức khỏe cộng đồng", các xã, thị trấn của huyện Gia Lộc đã đổi được 500 chiếc mũ bảo hiểm mới, đạt quy chuẩn cho người dân để lấy mũ bảo hiểm cũ.

Một số xã có số lượng đổi nhiều là Gia Lương, Yết Kiêu... Đây là năm đầu tiên Huyện đoàn Gia Lộc phối hợp tổ chức chương trình này.

Chương trình "Đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn vì sự an toàn và sức khỏe cộng đồng" do Trung tâm Quản lý dự án tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn (Hà Nội) triển khai. Mỗi xã, thị trấn của huyện Gia Lộc tổ chức ít nhất 1 điểm để thực hiện việc đổi mũ. Với mỗi chiếc mũ bảo hiểm, người dân được hỗ trợ 50.000 đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

PV
(0) Bình luận
Huyện đoàn Gia Lộc đổi mũ bảo hiểm mới lấy mũ bảo hiểm cũ