Có được nhận chế độ ốm đau khi vừa tham gia bảo hiểm xã hội không?

THỨ TƯ, 17/07/2019 10:15:44

Hỏi: Tôi vừa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng đầu tiên, chưa nhận được sổ BHXH, nhưng ngay trong tháng đó tôi bị bệnh phải nằm viện thì có được hưởng chế độ BHXH không?

THU TRANG (Ninh Giang)

Trả lời: Điều 25 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. Khoản 3, điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29.12.2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định: Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu bạn có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau của BHXH theo quy định.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu