Xã hội

Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40%

TB (theo TTXVN) 24/02/2024 10:25

Năm 2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2402baohiem1.jpg

Năm 2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 39,25%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia.

Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69% năm 2023).

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40%