Học và làm theo Bác để khơi dậy khát vọng phát triển quê hương

02/07/2021 06:31

Nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh bày tỏ tâm đắc với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Hải Dương

Nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh bày tỏ tâm đắc và mong muốn việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" sẽ sớm mang lại những kết quả thiết thực.

Theo tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề cũng là một nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, xác định động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy cũng cho rằng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thì ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển phải thấm sâu, biến thành hành động của từng cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi đan xen với thử thách, khó khăn như hiện nay. "Cấp ủy các cấp cần căn cứ vào thực tiễn của địa phương, có những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì phát huy ý chí tự lực, tự cường và hiện thực hóa khát vọng phát triển chính là thực hiện tốt "mục tiêu kép", quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những đối tượng yếu thế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tận tâm, tận lực, nêu gương, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm, tập hợp sức mạnh đoàn kết để đương đầu, vượt qua khó khăn", tiến sĩ Lê Xuân Huy nhấn mạnh.

Cùng quan điểm trên, đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện cho rằng hiện nay thế và lực của Việt Nam đã khác xa so với trước đây, đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây chính là thời điểm để đất nước khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển. Cục diện thế giới đang thay đổi từng ngày mang đến nhiều cơ hội cho đất nước nhưng cũng không ít diễn biến, thách thức bất thường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đưa đến cho chúng ta nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, chúng ta phải xác định rõ mục tiêu là khơi dậy, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và xác định rõ động lực là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường.

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Miện, đối với cấp ủy huyện cần hiểu đúng và đầy đủ quan điểm trên, hoạch định rõ con đường phát triển; đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, trong đó có phân kỳ bằng các chương trình, đề án cụ thể. "Để học tập và thực hiện tốt chuyên đề, huyện Thanh Miện sẽ tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, nêu cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Coi trọng kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm để củng cố lòng tin trong nhân dân. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, Thanh Miện sẽ cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chuyên đề thông qua các chương trình, đề án, việc làm cụ thể; gắn việc học tập chuyên đề với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025", đồng chí Đồng Dũng Mạnh cho biết.

Đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Giàng cho biết để việc học tập chuyên đề toàn khóa đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở phải nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp đang chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. "Cẩm Giàng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy từ huyện đến cơ sở sẽ chủ động sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung chuyên đề phù hợp, hiệu quả, thiết thực", đồng chí Tuyến khẳng định.

Ông Nguyễn Khắc Mầu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư 11, phường Tân Bình (TP Hải Dương) cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân học tập, làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thực tế, hiệu quả sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Trước mắt, mỗi người cần tự giác chấp hành nghiêm và chung sức, đoàn kết bảo vệ thành quả phòng chống dịch của địa phương, đất nước và hăng hái, tích cực thi đua sản xuất, lao động để góp phần vào sự phát triển chung. "Tôi mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ trở thành công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, người dân. Đối với khu dân cư 11, chúng tôi sẽ vận động, khơi dậy sức mạnh đoàn kết của toàn dân để tổ chức thực hiện các công trình thiết thực, phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân ở khu như xây nhà văn hóa, chỉnh trang một số tuyến phố, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để nâng mức sống của người dân cao hơn trước", ông Mầu chia sẻ.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Học và làm theo Bác để khơi dậy khát vọng phát triển quê hương