Tin tức

Hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Hải Dương ngày càng hiệu quả

THÀNH ĐẠT 09/11/2023 16:05

Sáng 9/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023.

dcnguyenminhhung09112023(1).jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải cơ sở giai đoạn 2013-2023

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở tại Hải Dương ngày càng đi vào nền nếp, thống nhất, hiệu quả và tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, sở, ban, ngành liên quan trong hòa giải ở cơ sở phát huy hiệu quả tích cực. Tỷ lệ hòa giải thành tiếp tục tăng, trung bình đạt trên 85%. Hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong nhân dân.

Sau 3 năm tổ chức, Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đây là hình thức tuyên truyền mới, bổ ích, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật.

img_8162-1-.jpeg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trao giấy chứng nhận đoạt giải nhất Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Quan tâm bố trí kinh phí cho tổ hòa giải, hòa giải viên.

Trong những năm tới, Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cần tăng cường sự phối hợp, phân công trách nhiệm các thành viên; tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tuyên truyền, tổ chức cuộc thi. Các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư kinh phí, huy động sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực để tổ chức cuộc thi...

img_8286(1).jpeg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận về sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền cơ sở trong triển khai, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận trong công tác thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Tại hội nghị, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2013-2023 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải trong đợt 1 và đợt 2 của cuộc thi (mỗi đợt có 4 tập thể và 16 cá nhân đoạt giải). Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Kim Thành giành giải nhất tập thể cả đợt 1 và đợt 2. Ông Nguyễn Đình Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng (Thanh Hà) giành giải nhất cá nhân đợt 1. Cô giáo Nho Thị Thu Hoài, Trường Mầm non Phúc Thành (Kim Thành) giành giải nhất đợt 2.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Hải Dương ngày càng hiệu quả