Hoàn thành 83% khối lượng thi công đường vào xã Vĩnh Hòa

22/03/2023 14:09

​Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang, nhà thầu đã thi công đạt khoảng 83% khối lượng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào xã Vĩnh Hòa, đoạn từ đường ĐH01 đến quốc lộ 37.


Nhà thầu đo kiểm tra trước khi trải thảm đường vào xã Vĩnh Hòa

Nhà thầu đang hoàn thiện hạng mục thảm mặt đường, hệ thống biển báo... Dự kiến đến tháng 4.2023, đoạn đường này được hoàn thành và đưa vào sử dụng, sớm hơn kế hoạch 1 tháng.

Huyện Ninh Giang đã đầu tư 14,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, xã và nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Tuyến đường mới được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp IV với chiều dài 827,2 m, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường đổ bê tông nhựa.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Hoàn thành 83% khối lượng thi công đường vào xã Vĩnh Hòa
ss