Xây dựng Đảng

Hiệu quả sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ở Hải Dương

HOÀNG BIÊN 10/06/2024 05:10

Hải Dương đã thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng kịp thời, đúng các quy định của Trung ương, bảo đảm hiệu quả hoạt động.

00:00

z5515968966464_3faa5422f7bd8dcbbd5a6bc180af199c-2-.jpg
Hải Dương đã chuyển giao 21 tổ chức cơ sở đảng về các Đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Hải Dương (ảnh tư liệu)

Chuyển biến

Thực hiện chỉ đạo, quy định của Trung ương và tỉnh, trong năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã kiện toàn tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đồng ý chủ trương nâng cấp 2 chi bộ lên Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Đảng ủy Sở Y tế. Đảng ủy Khối tiếp nhận và bàn giao 11 chi bộ cơ sở điện lực của 11 huyện, thị xã, thành phố về Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương; tiếp nhận, sáp nhập Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương và Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sau gần một năm kiện toàn, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đều có chuyển biến, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Quang cho biết: “Thực hiện sắp xếp đã tạo sự đồng bộ, thống nhất, toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và công tác chuyên môn. Đến nay, công việc của các cơ quan, đơn vị đều có những chuyển biến tích cực. Điển hình như tại Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương, qua nắm bắt, sau khi sáp nhập công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường kịp thời, sâu sát. Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong trường có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyển sinh, đào tạo có nhiều kết quả tích cực”.

z5516580350682_73914edd01c9a27543be3303c4e52c6a(3).jpg
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp nhận và bàn giao 11 chi bộ cơ sở điện lực của 11 huyện, thị xã, thành phố về Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương (ảnh tư liệu)

Tháng 1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã có các quy định để sớm cụ thể hóa Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Ban Nội chính Tỉnh ủy là đơn vị hoàn thành sớm việc sắp xếp theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Theo quy định mới, Ban Nội chính Tỉnh ủy có thêm một đơn vị cấp phòng. Nếu trước đây chức năng văn phòng nằm trong một phòng nghiệp vụ khác thì nay được tách riêng, tạo thuận lợi cho công tác này. Đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy chia sẻ: “Cùng với bảo đảm thống nhất tổ chức bộ máy, tên gọi trong cả nước, Văn phòng ban được thành lập giúp công tác tham mưu tổng hợp, thông tin, báo cáo, tuyên truyền, thi đua… về công tác nội chính đảng được chú trọng, chuyên biệt và nâng cao hiệu quả hơn”.

Chủ động

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc các mô hình tổ chức bộ máy, bảo đảm tiến độ đề ra. Việc thực hiện được công khai, minh bạch, phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp. Từ tháng 4/2023, Hải Dương cũng đã chuyển giao 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh về các Đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

anh(6).jpg
Ban Nội chính Tỉnh ủy là đơn vị hoàn thành sớm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Đặc biệt, bám sát những chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua Hải Dương thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thực hiện thí điểm về tổ chức bộ máy để kịp thời có sự điều chỉnh, bảo đảm hiệu quả cao nhất, đúng quy định. Tháng 12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí dừng chủ trương không tiếp tục thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có thông báo kết luận về việc thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện theo hướng đúng quy định và phù hợp thực tế từng địa phương...

Hải Dương đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Toàn tỉnh sẽ sắp xếp 57 đơn vị hành chính cấp xã còn 29 đơn vị (28 đơn vị hình thành sau sắp xếp và 1 đơn vị điều chỉnh địa giới hành chính). Tháng 1/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp. Theo đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhờ có hướng dẫn kịp thời, đến nay các địa phương trong tỉnh có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp đã chủ động, cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn chặt với chỉ đạo tiến hành triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tham mưu và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội để chủ động công tác chuẩn bị thời gian tới.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Hiệu quả sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ở Hải Dương
ss