Xây dựng Đảng - Chính quyền

Chuyển giao 20 tổ chức cơ sở đảng về các Đảng bộ doanh nghiệp Trung ương

HOÀNG BIÊN 20/09/2023 09:30

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

w_1000011147.png
Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh tổ chức chuyển giao Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ảnh cơ sở cung cấp)

Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh vừa tổ chức chuyển giao Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trực thuộc Thành ủy Chí Linh cùng 378 đảng viên của Đảng bộ này về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh đã hoàn thành chuyển giao 19 tổ chức cơ sở đảng và 1.053 đảng viên trực thuộc các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh về đảng bộ các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.
Như vậy, Hải Dương đã hoàn thành chuyển giao tất cả 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh với tổng số 1.431 đảng viên về Đảng ủy các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Việc chuyển giao trên được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Chuyển giao 20 tổ chức cơ sở đảng về các Đảng bộ doanh nghiệp Trung ương