Du lịch

Hải Dương xem xét hỗ trợ 800 triệu đồng/km đường giao thông nội bộ khu du lịch

NGUYỄN MƠ 02/04/2024 16:42

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đề xuất hỗ trợ 800 triệu đồng/km đường giao thông nội bộ khu du lịch; 500 triệu đồng xây dựng nhà đón khách, giới thiệu, trưng bày sản phẩm du lịch...


dctrieuthehungubnd02042024(1).jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 (lần 1) vào chiều 2/4

Chiều 2/4, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 (lần 1) để thảo luận, giải quyết một số nội dung, tờ trình do các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng và UBND TP Hải Dương báo cáo.

Tại phiên họp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024-2030 trình HĐND tỉnh. Sở đề xuất 9 chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Đó là hỗ trợ đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê với mức hỗ trợ dự kiến 100 triệu đồng/công trình mới, 50 triệu đồng/công trình cải tạo. Hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng nhà đón khách, giới thiệu, trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phục vụ khách du lịch.

Hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch; 70% kinh phí mua sắm phương tiện vận tải phục vụ du khách. Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng cho việc thành lập và duy trì hoạt động của đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng tại các địa phương để phục vụ khách du lịch; 800 triệu đồng/km đường giao thông nội bộ khu du lịch; 100 triệu đồng xây dựng bãi đỗ xe. Hỗ trợ 90% chi phí phát triển nguồn lực du lịch; 20% chi phí đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới. Các chính sách đều có điều kiện và hạn mức hỗ trợ.

dcnguyenthanhtrung02042024(1).jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung giải trình các ý kiến đóng góp tại phiên họp

Chính sách hỗ trợ trên được áp dụng cho tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2024-2030 của tỉnh hơn 119 tỷ đồng.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển du lịch là cần thiết nhằm tạo ra đột phá cho lĩnh vực này. Tuy nhiên cần đánh giá thực trạng của du lịch Hải Dương để xây dựng chính sách với những tiêu chí, nguyên tắc phù hợp. Đối với nội dung này cần xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng gợi ý Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu tổ chức các hội thảo, mời các chuyên gia, du khách để phân tích, đánh giá, định vị rõ nét về du lịch của tỉnh. Từ đó đưa ra định hướng phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Trong đó chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương xem xét hỗ trợ 800 triệu đồng/km đường giao thông nội bộ khu du lịch