Kinh tế

Hải Dương ưu tiên đầu tư các dự án, công trình cấp thiết

NGUYỄN MƠ-PHÙNG BẢN 21/02/2024 16:11

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, ưu tiên bổ sung các dự án, công trình cấp thiết vào danh mục điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2024.

img_0003.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 2 (lần 2) chiều 21/2

Chiều 21/2, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tháng 2 (lần 2) của UBND tỉnh Hải Dương để xem xét, giải quyết một số nội dung, tờ trình do các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế và Văn phòng UBND tỉnh báo cáo.

Kết luận nội dung về phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung các dự án cấp thiết phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các dự án được cân nhắc, đề xuất triển khai theo thứ tự ưu tiên, bao gồm các công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin.

img_0073-sua-.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Đối với phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu việc triển khai phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật, rà soát số liệu, bảo đảm danh mục và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 đúng quy định.

img_0050.jpg
Quang cảnh phiên họp

Căn cứ kết quả xác định giá đất cụ thể và tiến độ thu tiền sử dụng đất của các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh, tỉnh dự kiến thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 7.870 tỷ đồng so với kế hoạch giao (kế hoạch là 35.769,8 tỷ đồng). Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng của 5 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 dư vốn. Đồng thời giao tăng 4.939 tỷ đồng thu từ sử dụng đất 5 năm 2021-2025 để phân bổ cho 27 dự án cấp bách cần thiết khởi công sớm gồm 2 dự án khởi công mới đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, bổ sung danh mục và phân bổ cho 18 dự án và hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, giao cấp huyện thực hiện 7 dự án. Tổng kế hoạch vốn năm 2024 chưa phân bổ là 340 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trích 146,5 tỷ đồng phân bổ cho 8 dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 là 650,8 tỷ đồng.

NGUYỄN MƠ-PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Hải Dương ưu tiên đầu tư các dự án, công trình cấp thiết