Kinh tế

TP Hải Dương xây dựng phương án phân bổ hơn 481 tỷ đồng vốn đầu tư công

PV 30/01/2024 10:30

TP Hải Dương xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 dựa trên yêu cầu thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nguồn thu từ đất.

z5082560811337_66b26ffe19960c1e4c52e4fea1992d31.jpg
Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán là một trong những nhiệm vụ trong tâm của TP Hải Dương trong năm 2024

Theo kế hoạch, TP Hải Dương sẽ phân bổ hơn 481 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó gần 354 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh phân bổ cho dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán và 6 dự án xây dựng trụ sở làm việc cho công an cấp xã. Còn lại là nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố, TP Hải Dương sẽ bố trí cho dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, dự án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, 5 dự án tạo nguồn, các dự án chuyển tiếp…

Về phương án phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2024 (dự kiến gần 630 tỷ đồng), TP Hải Dương sẽ bố trí gần 134 tỷ đồng cho các dự án tạo nguồn, ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 151,2 tỷ đồng sẽ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường học; 65,3 tỷ đồng dành cho các dự án chuyển tiếp, hơn 51 tỷ đồng cho dự án trọng điểm, còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác…

Căn cứ yêu cầu thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và thu tiền sử dụng đất thực tế, TP Hải Dương sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp, bảo đảm các nguyên tắc phân bổ.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hải Dương xây dựng phương án phân bổ hơn 481 tỷ đồng vốn đầu tư công