Hải Dương tạo đột phá trong công tác đào tạo cán bộ

14/10/2021 06:00

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đổi mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Hải Dương thời gian tới sẽ có những đột phá, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc

Thiếu kế hoạch tổng thể

Thời gian qua, các cấp uỷ trong tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã cử 16.727 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo chuyên môn; 5.602 trường hợp đi đào tạo lý luận chính trị; 3.037 trường hợp đi đào tạo quản lý nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở 3 lớp bồi dưỡng cho 189 cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn thiếu tính chiến lược, chưa có kế hoạch mang tính tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, lĩnh vực. Một bộ phận cán bộ đi học để đáp ứng nhu cầu về bằng cấp, chưa chú trọng đến nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, thích học tại chức, ngại học tập trung vẫn còn khá phổ biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, việc chưa thống nhất trong tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giữa khối Đảng và chính quyền khiến công tác đào tào, bồi dưỡng chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả chưa cao. Đồng chí Đặng Ngọc Thức, Trưởng Phòng Chính sách-Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: "Từ trước đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác trên. Do không có sự thống nhất nên có nơi năm nào cũng bồi dưỡng, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Chương trình bồi dưỡng nhiều khóa, lớp đào tạo còn trùng lặp, dàn trải, nặng về lý luận, thiếu kiến thức thực tiễn".

Nhiều đổi mới

Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030 đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới, đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thực hiện Đề án 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực toàn diện của tỉnh bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hội đồng sẽ mời các giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong cả nước để truyền đạt, cập nhật kiến thức tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

Trong nhiệm kỳ này, tỉnh cũng sẽ tăng cường đầu tư, đồng thời hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của các cơ quan liên quan của Trung ương và các cơ sở đào tạo của nước ngoài để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. Phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 1-2 lớp cán bộ nguồn chủ chốt cấp tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài hoặc do tổ chức nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng tại Việt Nam. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh do giáo viên nước ngoài giảng dạy phù hợp từng đối tượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ được tăng cường theo hướng học tập trung để bảo đảm chất lượng. Hải Dương đang là 1 trong 3 tỉnh (cùng với Quảng Ninh, Nam Định) được thực hiện thí điểm tổ chức đào tạo cao cấp chính trị tập trung tại địa phương với 50 học viên đang học khóa đầu tiên tại Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh).

Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm luân chuyển cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) hiện là lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện về làm cán bộ chủ chốt cấp xã để đào tạo, tạo nguồn từ xa; luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh chủ chốt qua nhiều vị trí công tác, nhất là ở lĩnh vực, địa bàn khó khăn, phức tạp để rèn luyện, thử thách. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 đang tích cực, khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh đã xác định.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Hải Dương tạo đột phá trong công tác đào tạo cán bộ