Xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 90 học viên

PHÙNG BẢN 27/05/2024 16:45

Sáng 27/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2024.

1.jpg
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

90 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đang công tác tại các cơ quan thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 27/5 - 30/5, các học viên nghiên cứu 6 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ địa phương.

Theo kế hoạch, năm 2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 90 học viên
ss