Tin tức

Hải Dương tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định

HÀ VY 10/07/2024 - 19:18

Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Hải Dương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

img_1738.jpeg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ và Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ và Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra về công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức hoạt động theo đúng quy định.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh sớm tham mưu cho Tỉnh ủy đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Thông báo số 41-TB/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh….

a phu
Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

6 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện dân chủ cơ sở được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu các cấp đã quan tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở, bước đầu thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng các quy định cụ thể để nhân dân trực tiếp tham gia giám sát. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả việc xây dựng cơ quan văn hoá…

ong thanh
Đồng chí Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ đúng pháp luật và nội dung đăng ký. Các chức sắc, tín đồ các tôn giáo cùng với nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

HÀ VY
(0) Bình luận
Hải Dương tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định
ss