Tin tức

Hải Dương sẽ dành ít nhất 50% chỉ tiêu biên chế tuyển mới công chức để tuyển dụng nhân lực chất lượng cao

HOÀNG BIÊN 20/11/2023 10:41

Đó là một mục tiêu của Hải Dương thực hiện Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

00:00

img_1657(1).jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Sáng 20/11, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần thứ 7) của UBND tỉnh Hải Dương.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận dự thảo kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2025 là: Dành ít nhất 50% chỉ tiêu biên chế tuyển mới công chức để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của tỉnh; thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đạt 10% trở lên so với tổng số tuyển dụng mới.

Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 là: Duy trì tỷ lệ nhân tài được thu hút vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hằng năm; phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

img_1661(1).jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Việc phát hiện, tìm kiếm nhân tài của Hải Dương tập trung vào các nhóm đối tượng sau: Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo. Những người có học vị, học hàm thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ. Những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác trong và ngoài nước.

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và xây dựng các giải pháp, biện pháp để phát huy kết quả, khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tính tổng thể, lâu dài. Việc thu hút nhân tài cần chỉ rõ những lĩnh vực cần thu hút để tập trung thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì, tiếp tục tiếp thu nội dung Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập khi Chính phủ ban hành để hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Hải Dương sẽ dành ít nhất 50% chỉ tiêu biên chế tuyển mới công chức để tuyển dụng nhân lực chất lượng cao