Công tác cán bộ

Hải Dương thực hiện 4 đợt tinh giản biên chế/năm

PV 13/11/2023 17:43

Thông tin trên được đưa trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế do UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành.

z4876510173446_cbf31930973da44d16898315e55534cf.jpg
Năm 2023, toàn tỉnh phải thực hiện giảm 23 chỉ tiêu biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra cải cách hành chính nhà nước tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Công thương

Theo đó, đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế được thực hiện theo quy định tại các điều 2, 4 và 18 của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Chính sách tinh giản biên chế thực hiện theo quy định từ điều 5 đến điều 11 của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện từ ngày 2/11 đến 31/12/2030.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể: đợt 1 gồm các tháng 1, 2, 3 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/12 của năm liền kề trước đó.

Đợt 2 gồm các tháng 4, 5, 6 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/3 của năm đề nghị.

Đợt 3 gồm các tháng 7, 8, 9 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/6 của năm đề nghị.

Đợt 4 gồm các tháng 10, 11, 12 của năm đề nghị tinh giản, gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1/9 của năm đề nghị.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ của các đối tượng, lập hồ sơ liên ngành Nội vụ - Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tháng 12/2022, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Kế hoạch biên chế và tinh giản biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc khối chính quyền giai đoạn 2022-2026. Giai đoạn 2022-2026 toàn tỉnh bảo đảm giảm ít nhất 5% đối với biên chế cán bộ, công chức và 10% đối với biên chế viên chức so với biên chế giao năm 2021.

Riêng năm 2023, toàn tỉnh sẽ phải thực hiện giảm 23 chỉ tiêu biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước so với năm 2022, tỷ lệ giảm 1,23%; giảm 617 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (biên chế viên chức) trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ so với năm 2022, tỷ lệ giảm 1,89%.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương thực hiện 4 đợt tinh giản biên chế/năm