Công nghiệp

Hải Dương phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng 20,4%

PV 20/01/2024 08:45

Hải Dương phấn đấu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 374.976 tỷ đồng, tăng 11,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ 800 triệu USD, tăng 20,4%.

img_0555(3).jpg
Đồng chí Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công thương trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 cho đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn

Đây là mục tiêu được Sở Công thương đề ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 chiều 19/1.

Để đạt kết quả trên, ngành tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển công nghiệp, thương mại. Tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn, thẩm định, cấp phép hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhất là đối với xăng dầu, rượu, thuốc lá. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) của Hải Dương ước đạt 336.351 tỷ đồng, tăng 8,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 ước tăng 8,3%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất (giá so sánh) ước đạt 50.240 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9.801 triệu USD, giảm 6,3% do biến động của thị trường thế giới.

img_0562.jpg
Đồng chí Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công thương trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Sở Công thương đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 cho 60 sản phẩm.

Dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Văn phòng sở; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của Sở Công thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng 20,4%