Chuyển đổi số

Hải Dương nằm trong top 10 tỉnh có nhiều hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến

HN 21/11/2023 17:00

Từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 4.000 hồ sơ đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

doigiaypheplaixe.jpg
Công dân nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

Việc đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe.

Sở Giao thông vận tải đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở và Bưu điện tỉnh ký kết quy chế phối hợp về việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích, hỗ trợ công dân đổi giấy phép lái xe trực tuyến hiệu quả, đúng quy định.

Nhờ đó, số lượng người đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến tăng qua từng tháng. Hải Dương luôn nằm trong top 10 tỉnh, thành phố trong cả nước có nhiều hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

HN
(0) Bình luận
Hải Dương nằm trong top 10 tỉnh có nhiều hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến