Công tác cán bộ

Hải Dương dự kiến giao tăng 901 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

HOÀNG BIÊN 20/11/2023 14:28

Sáng 20/11, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần thứ 7) của UBND tỉnh Hải Dương.

img_1667(1).jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần thứ 7) của UBND tỉnh

Phiên họp đã xem xét tờ trình của Sở Nội vụ về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo dự thảo Kế hoạch giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương, hiện tổng số cán bộ, công chức cấp xã có mặt là 4.466 người. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã đề nghị giao năm 2024 là 4.886 người, tăng 420 người (bao gồm cả người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã và cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã). Trong đó giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã 4.747 người; giao tăng thêm do quy mô dân số 82 người; giao tăng thêm do quy mô diện tích 13 người; giao để thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 là 44 người.

Định mức giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2024 của Hải Dương như trên được thực hiện theo Nghị định số 33/2023/NĐ- CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Tính theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã thì đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người. Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người. Việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã còn tính tăng thêm theo quy mô dân số và quy mô diện tích. Về quy mô dân số: Đơn vị hành chính cấp xã tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số (xã miền núi cứ tăng thêm đủ 2.500 người; xã, thị trấn còn lại tăng đủ 4000 dân trở lên; phường thuộc thành phố tăng đủ 3.500 dân trở lên; phường thuộc thị xã tăng đủ 2.500 dân trở lên) thì được tăng thêm 1 công chức. Về quy mô diện tích: Đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên (xã miền núi cứ có diện tích tự nhiên tăng thêm đủ 50 km2, xã còn lại tăng đủ 30km2, thị trấn tăng đủ 14 km2, phường tăng đủ 5,5 km2) được tăng thêm 1 công chức.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổng số người đề nghị giao năm 2024 là 2.703 người, tăng 481 người so với số người hoạt động không chuyên trách đang có mặt. Trong đó, giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã 2.608 người; giao tăng thêm do quy mô dân số 82 người; giao tăng thêm do quy mô diện tích 13 người.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương dự kiến giao tăng 901 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã