Hải Dương đã chuyển giao 19 tổ chức cơ sở đảng về các đảng bộ doanh nghiệp Trung ương

24/04/2023 10:19

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8.3.2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Agribank chứng kiến việc ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của hệ thống Agribank trên địa bàn Hải Dương về Đảng bộ Agribank (ảnh tư liệu)

Thực hiện quyết định của Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh đã hoàn thành chuyển giao 19 tổ chức cơ sở đảng và 1.053 đảng viên trực thuộc các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh về đảng bộ các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Cụ thể, chuyển Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Hải Dương cùng 95 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; chuyển 3 tổ chức cơ sở đảng là Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) ở các chi nhánh Thành Đông, Hải Dương, Bắc Hải Dương cùng 246 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; chuyển 3 tổ chức cơ sở đảng là Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) ở các chi nhánh Hải Dương, Đông Hải Dương, Khu công nghiệp Hải Dương cùng 187 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; chuyển 12 tổ chức cơ sở đảng là các đảng bộ, chi bộ trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ở Hải Dương cùng 525 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8.3.2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp mọi mặt của tổ chức đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành việc chuyển giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương xem xét, quyết định chuyển giao Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trực thuộc Đảng bộ TP Chí Linh về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2); chuyển giao các chi bộ điện lực trực thuộc đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Hải Dương đã chuyển giao 19 tổ chức cơ sở đảng về các đảng bộ doanh nghiệp Trung ương