Nhân sự

Hải Dương còn thiếu hơn 60 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao năm 2024

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG 24/05/2024 16:17

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 5) sáng 24/5, so với chỉ tiêu được giao năm 2024, Hải Dương còn thiếu 63 biên chế công chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản thống nhất một số nội dung về chỉ tiêu tài chính của Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 lần
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp đơn vị liên quan rà soát chi tiết số lượng biên chế công chức còn thiếu so với chỉ tiêu được giao năm 2024

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, so với biên chế được giao năm 2024 tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, hiện tỉnh còn thiếu 63 biên chế.

Tuy nhiên, theo số liệu đăng ký, các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị tuyển 8 chỉ tiêu; UBND cấp huyện tuyển 9 chỉ tiêu. Đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển: 25 chỉ tiêu. Tỉnh dành 16 chỉ tiêu để sắp xếp, luân chuyển công chức giữa khối Đảng, đoàn thể cấp huyện và cấp xã; dự phòng 10 chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 .

dsc_9800.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Sái Thị Yến báo cáo về số lượng chỉ tiêu biên chế công chức còn thiếu năm 2024

Tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị Sở Nội vụ rà soát số liệu vì có sự chênh lệch giữa số chỉ tiêu còn thiếu (63 chỉ tiêu) với số chỉ tiêu đăng ký từ các sở, ngành, địa phương (theo các sở, ngành, địa phương đăng ký là 68 chỉ tiêu). Cần tập trung thi tuyển đối với những sinh viên mới ra trường, có kết quả học tập tốt, nhất là những sinh viên đã được rèn luyện qua thực tiễn để bổ sung nguồn nhân sự có chất lượng. Liên quan đến việc tiếp nhận không qua thi tuyển, cần rà soát bằng cấp, đánh giá năng lực, căn cứ vị trí việc làm để xét tuyển, từ đó cân đối giữa số chỉ tiêu cần thi tuyển với số chỉ tiêu tiếp nhận không qua thi tuyển.

z5471307601788_367936fc9cc030345462e5d78832be5d.jpg
Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 5)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu trong quá trình hoàn thiện báo cáo, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp sở, ngành, địa phương rà soát để thống nhất số liệu chỉ tiêu biên chế còn thiếu.

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Hải Dương còn thiếu hơn 60 biên chế công chức so với chỉ tiêu được giao năm 2024
ss