Pháp luật

Hải Dương chuẩn bị kỹ để thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PHƯƠNG THÙY 09/05/2024 15:00

Công an tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị kỹ các điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đến ngày 1/7 tới sẽ ra mắt lực lượng theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

cong-an-xa-ban-chuyen-trach-xa-an-thuong-tp-hai-duong-tich-cuc-trau-doi-kien-thuc-phap-luat-nghiep-vu-phuc-vu-cong-tac.png
Công an xã bán chuyên trách xã An Thượng (TP Hải Dương) tích cực trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phục vụ công tác

Tỉnh Hải Dương đang tổ chức 3 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gồm: lực lượng công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng dân phòng. Năm 2023, Hải Dương có 235 xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 5.271 đồng chí (trong đó có 952 công an xã bán chuyên trách, 1.647 bảo vệ dân phố và 2.672 dân phòng).

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tỉnh đã kịp thời nắm tình hình, phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần hỗ trợ tích cực lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Nhiều thành viên thuộc lực lượng này đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác; tích cực phối hợp tham gia quản lý, cảm hoá giáo dục những người từng lầm lỗi tại cộng đồng, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân...

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tỉnh được bố trí phòng làm việc riêng trong các trụ sở UBND cấp xã; được trang cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ (gậy nhựa, dùi cui cao su, đèn pin, còi, sổ ghi chép, giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh…); được may đo trang phục và được chi trả chế độ phụ cấp hằng tháng.

Định kỳ hằng năm, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ năm 2014 đến tháng 12/2023, đã tổ chức 184 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho 6.072 lượt cán bộ xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng.

Từ năm 2014 đến tháng 12/2023, lực lượng này đã phối hợp tuần tra hơn 38.500 buổi; phát hiện và phối hợp giải quyết 2.671 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; bắt giữ 1.761 đối tượng vi phạm pháp luật.

Với những thành tích đạt được, đã có 293 lượt tập thể công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 721 cá nhân được Bộ Công an xét tặng kỷ niệm chương; 383 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Tuy nhiên, một số thành viên thuộc lực lượng này chưa nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, vẫn chỉ hoạt động theo kế hoạch phân công, hoạt động còn mang tính hình thức dẫn tới có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao. Chế độ phụ cấp cho lực lượng cũng còn thấp, gây tác động nhất định đến tinh thần cống hiến của các thành viên, gây khó trong tuyển chọn thành viên tham gia. Nhiều thành viên tuổi đã cao (số thành viên từ 50 tuổi trở lên là đội trưởng, đội phó đội dân phòng là 50%; bảo vệ dân phố là 78,4%, công an xã bán chuyên trách là 65,6%). Năng lực, sức khoẻ và thời gian công tác của số thành viên chưa bảo đảm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra...

luc-luong-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-xa-an-thuong-tp-hai-duong-tich-cuc-tham-gia-phoi-hop-tuyen-truyen-van-dong-nhan-dan-chap-hanh-nghiem-quy-dinh-cua-phap-luat.png
Lực lượng công an xã bán chuyên trách xã An Thượng (TP Hải Dương) tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật

Để Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được triển khai tốt trên địa bàn tỉnh, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Công an tỉnh sẽ chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định cụ thể về số lượng thành viên, tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Quy định về chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, chế độ hội họp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần thành lập.

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng tiến hành lập dự toán kinh phí phục vụ xây dựng và hoạt động của lực lượng hằng năm. Phối hợp với UBND cấp huyện bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với từng đơn vị cấp xã; tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng này... Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng bảo đảm đến ngày 1/7/2024 sẽ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo đúng thời gian hiệu lực của luật.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

PHƯƠNG THÙY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương chuẩn bị kỹ để thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
    ss