Tin tức

Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Vietnam+ 28/11/2023 16:10

Với 386 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 78,14%), chiều nay, 28/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quốc hội làm việc chiều nay, 28/11. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Quốc hội làm việc chiều nay, 28/11

Chiều nay, 28/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 386 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 78,14 %). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo đạo luật này.

Theo báo cáo giải trình, ngày 27/10, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 27 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tham gia, một ý kiến phát biểu tranh luận và một đại biểu Quốc hội gửi ý kiến.

Cơ bản ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo Luật. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, bổ sung một số nội dung như về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), về nguyên tắc tổ chức, hoạt động (Điều 4) và quan hệ công tác, phối hợp, hỗ trợ trong tổ chức, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ (Điều 5)…

Liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Chương II), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung, chỉnh lý đối với các nội dung quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ chung của công an cấp xã, thống nhất với các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy Ban thường vụ Quốc hội cũng đã đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý về tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở