Mức thu học phí trực tuyến bằng học trực tiếp

THỨ SÁU, 29/10/2021 09:01:25

Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đề nghị cho phép thu học phí trực tuyến (học online) bằng mức thu học trực tiếp.

>>> Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII
 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022
Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định mức thu học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập (bao gồm cả Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương) thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 (thu 9 tháng) bằng mức thu học phí năm học 2020-2021.

Mức thu cụ thể tính theo học sinh/tháng gồm: Với nhà trẻ, ở thành thị là 165.000 đồng, miền núi 60.000 đồng, nông thôn và các khu vực còn lại 125.000 đồng. Các cấp, bậc học khác có mức thu tương ứng lần lượt cho từng trường hợp thành thị - miền núi - nông thôn và khác khu vực còn lại tương ứng là mẫu giáo: 135.000 đồng - 60.000 đồng - 105.000 đồng; THCS: 105.000 đồng - 60.000 đồng - 85.000 đồng; THPT: 135.000 đồng - 60.000 đồng - 105.000 đồng. Cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục THPT có các mức thu bằng THPT; hướng nghiệp: 35.000 đồng - 25.000 đồng - 30.000 đồng.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, để không bị thiếu hụt nguồn thu, bảo đảm nhiệm vụ chi trong các nhà trường hoạt động ổn định, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép thu học phí học trực tuyến (học online) bằng mức thu học trực tiếp như các trường hợp ở trên. 

Với mức thu học phí từ năm học 2022-2023 trở đi, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã cùng các đơn vị liên quan tính toán, xây dựng phương án trình HĐND tỉnh trong năm 2022.

Các chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng; chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, các quy định khác thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Cũng theo tờ trình, tổng chi của các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm 2020 là hơn 3.268 tỷ đồng. Tổng thu học phí năm học 2020-2021 trong tỉnh đạt hơn 193,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng chi. Tổng số tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021 là gần 7,5 tỷ đồng.
DT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu