[Video] Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương để bảo đảm công việc thông suốt

20/03/2023 15:30

Đó là yêu cầu của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khi phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII vào chiều 20.3.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề rất quan trọng và phải có sự đột phá trong tăng trưởng để thực hiện thành công mục tiêu phát triển cả giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, trong đó có mục tiêu hàng đầu là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội; quyết liệt triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, các công trình, dự án đầu tư công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời quyết liệt đôn đốc điều hành, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, các địa phương, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt là khả năng giải ngân, tránh lãng phí nguồn lực của tỉnh.

Video trích phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Đối với việc xem xét quyết định và thông qua hệ số điều chỉnh giá đất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh điều hành, tổ chức thực hiện theo quyết nghị, bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành. Tăng cường tuyên truyền, kịp thời thông tin đầy đủ để người dân được biết và thực hiện việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh được khả thi. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật bổ sung đầy đủ các dữ liệu trên địa bàn, bảo đảm việc tính đúng, tính đủ và chống thất thu từ nguồn thuế đất. Tiếp tục lưu ý về nguyên tắc, phương pháp định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường; cân đối nguồn thu từ đất cho ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với việc xem xét chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tăng cường công tác phối hợp, thẩm định chặt chẽ dự án đầu tư, nhất là thẩm định năng lực của chủ đầu tư. Đối với các công trình, dự án đầu tư cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp quy mô dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, kịp thời và tránh lãng phí. UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng Quỹ phát triển đất của tỉnh thực sự hiệu quả góp phần giải quyết những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện nay.


Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan; thảo luận, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. 

HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh sẵn sàng tổ chức các kỳ họp theo thẩm quyền, bảo đảm công việc thông suốt, tránh trì trệ; đồng thời tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng lưu ý Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, công việc, trong đó có các nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII trong tháng 4.2023 đúng quy định, tiến độ.  

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG


>>> Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ
>>>
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương
>>> [Audio] HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
>>> Cần thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình ở Hải Dương
>>> Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ

(0) Bình luận
[Video] Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương để bảo đảm công việc thông suốt