Gia Lộc thiếu 72 phòng học

THỨ TƯ, 22/08/2018 18:57:32

Huyện Gia Lộc hiện thiếu 72 phòng học, gồm 29 phòng bậc mầm non, 43 phòng bậc tiểu học.

Các trường thiếu nhiều phòng học nhất là: Mầm non Đồng Quang (7 phòng), Mầm non Toàn Thắng (6 phòng), Tiểu học Gia Xuyên (5 phòng); các Trường Tiểu học: Gia Hòa, Gia Khánh, Gia Lương mỗi nơi thiếu 4 phòng. Để khắc phục tình trạng trên, các trường sử dụng phòng chức năng, phòng làm việc, ngăn số phòng hiện có, mượn tạm phòng của nhà văn hóa các thôn... làm phòng học. 

Toàn huyện Gia Lộc hiện có 1.021 phòng học của 3 bậc học mầm non, tiểu học và THCS.
BÌNH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu