Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở các cơ quan nhà nước

04/02/2021 13:57

Sáng 4.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cơ bản nhất trí với báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời lưu ý cần phấn đấu đạt tỷ lệ nữ, trẻ tuổi và quan tâm giới thiệu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp vào cơ cấu ứng cử.

Đối với nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung điều chỉnh cơ cấu, số lượng đại biểu tái cử để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh để triển khai thực hiện ngay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp phải bảo đảm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, tiến độ, an toàn và thành công.

Theo tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh, dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 63 người. Số lượng người chính thức ứng cử tối thiểu là 102 người, trong đó đại biểu phụ nữ bảo đảm ít nhất 35%; đại biểu ngoài Đảng không thấp hơn 10%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) phấn đấu không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử. Tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh tái cử phấn đấu từ 30% trở lên và giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử công tác ở các cơ quan nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Hải Dương được phân bổ 9 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở các cơ quan nhà nước